Filmis - Uddevalla Filmstudio

Föreningen Filmis - Uddevalla Filmstudio visar film på Bohusläns Museum. Vårt motto lyder: ”Genom alla sinnen – för alla minnen” Vi visar värdefull film!

Filmis - Uddevalla Filmstudio bildades 2012 vars syfte är att berika Uddevallas kulturliv med filmvisning av hög kvalité, samt vara en gränsöverskridande samlingsplats för människor i olika åldrar.

Våra filmvisningar sker i Hörsalen på Bohusläns Museum med tolv filmer höst respektive vår. 

Hösten 2019  började vi visa helt digitala visningar i 4K.Bohusläns museum

Filmis skapar kulturevenemang i form av filmvisningar, föreläsningar, diskussioner med mera och därigenom erbjuder vi glädje i människors liv.

Vi ger ett mervärde genom att vi samarbetar med andra föreningar inom områden som konst, kultur, musik etc.

Föreningen är ett alternativ till TV-soffan genom filmvisning med olika tema och sammanhang för ökad förståelse för andra människors sätt att tänka och vara.

Filmstudion visar filmer som vi tror våra medlemmar vill se; särskilt gärna vill vi visa filmer medlemmarna inte visste att de ville se. Därmed inträder naturligtvis också en lite risk att vi någon gång visar en film som medlemmarna inte visste, att de INTE ville se...

Filmis är vidare en ickekommersiell, politiskt obunden och allmännyttig ideell förening vars mål är att tillhandahålla kvalitetsfilm till låg kostnad på hemorten. Vi anstränger oss för att repertoaren ska vara så bred som möjligt - tanken är givetvis att locka en stor publik till våra visningar. Film skall ses tillsammans med andra! Repertoaren ska också ha en bra blandning av filmer i olika genrer, från olika tidsperioder och geografiska områden.

Styrelsen ser mycket film med målsättningen att kunna välja bra film åt våra medlemmar. Styrelsen har fyra till sex möten per år där filmer diskuteras och programmet bokas, och ett årsmöte för medlemmarna i mars. Vi är knutna till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), en fristående ideell förening, som fungerar som paraplyorganisation för cirka 100 filmstudior och drygt 21 000 medlemmar per år. SFF är i sin tur medlem i den internationella filmklubbsorganisationen, FICC, Federation Internationale de Ciné-Clubs.

Vi bokar alla våra filmer via SFF, som har filmavtal för slutna visningar, vilket medför att vi säljer medlemskort och inte enstaka biljetter. Du kan själv som medlem föreslå filmer till kommande program.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet och såklart Bohusläns Museum.

Som medlem har du möjlighet att poängsätta filmerna efter varje visning. Poängskalan är 5-gradig, där 1 är sämst och 5 är bäst.


Styrelsen för Filmis - Uddevalla Filmstudio

Ordförande är Lars Jorstedt, Kassör Marie Johansson, Sekreterare Jan Gustafsson och övriga ledamöter är  Ulla-Britt Gagneus, Dan Löfving och Lena Björkegren. Suppleant är Mareen Promnitz

Ordförande

Lars Jorstedt,