Våren 2022

Ny ordförande i Filmis är Ulrika Källman som på årsmötet 27/3 avtackade Mikael Nilsson efter tio år. Filmis fyller 10 år 2022! Vi firar hela året med bra och värdefull film. Vårterminen startade 20/2 och avslutas 10/4. Välkommen till Filmis - Uddevalla Filmstudio. Vi visar film söndagar kl. 16.00 på Bohusläns Museum.

Måndag
14 feb, 2022

Årsmötet 27 mars

Efter tio år lämnade Mikael Nilsson som ordförande och Ulrika Källman är ny ordförande. Lena Björkegren går in i styrelsen och Lars Jorstedt adjungeras. Christina Jorstedt och Britt-Marie Dahle valdes till valberedning.

Läs mer