Våren 2023

Välkommen till Filmis-Uddevalla Filmstudio. Vi visar film söndagar kl 16 i Hörsalen på Bohusläns museum. Nu är vårprogrammet avslutat och vi ser fram emot höstens program som vi planerar att starta söndagen 17 september . Välkomna tillbaka då.  

Onsdag
12 apr, 2023

Årsmöte 2023-03-26

Årsmötet valde som ny Ordförande Lars Jorstedt Som adjungerad till styrelsen invaldes Mareen Promnitz Styrelsen för Filmis Uddevalla har nu följande sammansättning Lars Jorstedt Ordförande Marie Johansson Kassör Jan Gustafsson Sekreterare Ulla-Britt Gagneus Ledamot Dan Löfving Ledamot Lena Björkegren Ledamot Mareen Promnitz Adjungerad ledamot Avgående ordförande Ulrika Källman och avgående ledamoten Ann-Marie Viberg avtackades

Läs mer

Onsdag
14 dec, 2022

Våren 2023

Vårens filmprogram avslutade den 2 april. Nu börjar arbetet med att ta fram höstens filmprogram som startar i september. Vi återkommer med mer information om detta när det är klart

Läs mer