Våren 2023

Vårens filmprogram avslutade den 2 april. Nu börjar arbetet med att ta fram höstens filmprogram som startar i september. Vi återkommer med mer information om detta när det är klart