Möteshandlingar

Årsmötet med tillhörande fika samt filmvisning är inställt. Information om när det blir av kommer att finnas här samt på vår Facebooksida.

Möteshandlingarna finns här:
Verksamhetsberättelse Filmis 2019
Verksamhetsplan Filmis 2020