Möteshandlingar

Årsmötet med tillhörande fika samt filmvisning ställdes in i våras pga Corona. Vi kommer att hålla årsmötet 4/10 kl. 15.30

Möteshandlingarna finns här:
Verksamhetsberättelse Filmis 2019
Verksamhetsplan Filmis 2020