Årsmöte 2023-03-26

Årsmötet valde som ny Ordförande Lars Jorstedt Som adjungerad till styrelsen invaldes Mareen Promnitz Styrelsen för Filmis Uddevalla har nu följande sammansättning Lars Jorstedt Ordförande Marie Johansson Kassör Jan Gustafsson Sekreterare Ulla-Britt Gagneus Ledamot Dan Löfving Ledamot Lena Björkegren Ledamot Mareen Promnitz Adjungerad ledamot Avgående ordförande Ulrika Källman och avgående ledamoten Ann-Marie Viberg avtackades